Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

184. Orientering: Årligt driftsbudget for dyrehave i Løvbakkerne

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-08 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Orientering: Årligt driftsbudget for dyrehave i Løvbakkerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et driftsbudget, der redegør for den årlige afledte drift af dyrehaveprojektet i Løvbakkerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at driftsbudgettet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde 21. maj 2013, pkt. 145 behandlede Teknik- og Miljøudvalget et forslag om etablering af en dyrehave med dåvildt i Løvbakkerne som led i naturplejen af området og til understøttelse af de oplevelsesmæssige værdier i Løvbakke Naturcenter.

 

Udvalget besluttede, at igangsætte projektet, der medfører en årlig afledt drift på ca. 100.000 kr., som afholdes indenfor de eksisterende rammer for serviceområde 04, Grønne områder.

Vedhæftede driftsbudget redegør for de enkelte budgetterede udgifter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Resultatet af indkomne fire modtagne tilbud efter licitation på dyrehegn blev udleveret på mødet.

 

Der blev desuden redegjort for de ekstra omkostninger, der, ud over hegn, låger m.m., omfatter selve indkøbet af dådyrene, opstaldningsomkostninger samt transport.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Driftbudget - orientering