Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

185. Orientering: Møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Møde i Grønt Råd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd 6. juni 2013.

 

Referatet er vedlagt.

Sagsfremstilling

På dagsordnen var der følgende hovedpunkter:

 

  • Status for Vandplaner - orientering om konsekvenserne af at vandplanerne skal i fornyet høring i 6 måneder.

  • § 3-opdatering - orientering om status for opdateringen af § 3-registreringerne som følge af statens gennemgang af Herning Kommunes § 3-områder.

  • Dyrehave i Løvbakkerne - orientering om status for oprettelse af dyrehaven og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

  • Naturpolitik - orientering om status på naturpolitikken.

 

Mødet blev afholdt på Søby Brunkulsmuseum med efterfølgende ekskursion ud i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet fra Grønt Råds møde 6. juni 2013 tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Referatet taget til efterretning.

Bilag

  • Endeligt referat