Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

195. Nedlæggelse af sikringsrum Vestergade 82, Herning - Vestervangskolen

Sagsnr.: 14.06.01-P21-3-13 Sagsbehandler: Sussi Hvelplund  

Nedlæggelse af sikringsrum Vestergade 82, Herning - Vestervangskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Jacobsen

Sagsresume

Der er indkommet ansøgning om tilladelse til at nedlægge eksisterende sikringsrum på adressen Vestergade 82, Herning, i forbindelse med etablering af nyt ventilationsanlæg. 

 

Forvaltningen anbefaler, at sikringsrummet nedlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en etablering af nyt ventilationssystem, ønskes et sikringsrum til 225 personer mod Vestergade nedlagt.
 
Bygningen indeholder 4 sikringsrum samt en betongrav til ialt 970 personer.
 
Sikringsrummet på 140 m² vil med den planlagte ombygning udgøre en hindring i gennemførelse af projektet. På grund af kravene til nye installationer, herunder ventilationssystem, kræves der et større areal til disse end hidtil, derfor er der behov for at tage en del af sikringsrummet i brug hertil.
 
I henhold til Beskyttelsesrumslovens § 20 skal eksisterende sikringsrum opretholdes.
Dog kan Kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.
 
Forvaltningen vurderer, at behovet for at fastholde de 225 pladser i sikringsrummet, ikke længere er aktuelt.

Økonomi

ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til at nedlægge sikringsrummene, uden at der opføres erstatningsrum.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.