Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

194. Nedlæggelse af sikringsrum Østergade 8, Herning

Sagsnr.: 14.06.01-P21-2-13 Sagsbehandler: Sussi Hvelplund  

Nedlæggelse af sikringsrum Østergade 8, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
     x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Jacobsen

Sagsresume

Der er indkommet en ansøgning om tilladelse til at nedlægge eksisterende sikringsrum på adressen Østergade 8, Herning, i forbindelse med ombygning til nyt bibliotek.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en ombygning af Østergade 8, til nyt bibliotek
Ønskes begge sikringsrum til i alt 280 personer nedlagt.


Sikringsrummene vil, med den planlagte ombygning, udgøre en hindring i gennemførelse af projektet, da de tekniske installationer som skal forsyne biblioteket med vand, varme, afløb, ventilation får føringsvej gennem sikringsrummene.

 

I henhold til Beskyttelsesrumslovens § 20, skal eksisterende sikringsrum opretholdes. Dog kan Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.  
 
Forvaltningen vurderer, at behovet for at fastholde de 280 pladser i sikringsrummene, ikke længere er aktuelt, da der er tale om mobile personer, der i påkommende tilfælde antageligvis vil søge andre steder hen.

 


Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til at nedlægge sikringsrummene, uden at der opføres erstatningsrum.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.