Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

202. Orientering: Politianmeldelse om ulovlig udledning af møddingsvand

Sagsnr.: 15.00.00-P19-104-07 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse om ulovlig udledning af møddingsvand