Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

180. Anlægsregnskab: Udvidelse af Silkeborgvej

Sagsnr.: 05.01.00-P19-2-10 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab: Udvidelse af Silkeborgvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for udvidelsen af Silkeborgvej.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde d. 25. januar 2011, pkt. 12 blev der bevilget 5,5 mio. kr. til udvidelse af Silkeborgvej. På Byrådsmøde d. 21. juni 2011, pkt. 195 blev denne bevilling forhøjet med 75.000 kr. ved salg af byggegrunden til Ford, til plantning af træer langs vejen.

 

Efter en aftale med Dansk Supermarked medfinansierer de desuden med 5,5 mio. kr., så den samlede bevilling lyder på ca. 11 mio. kr.

 

Silkeborgvej blev udvidet med et ekstra spor fra Merkurvej til motorvejsafkørslen. Yderligere blev der etableret et lyskryds ved Center Allé/Silkeborgvej.

Økonomi

Anlægsregnskab:

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222079
Trafikplan i Herning Øst ifm. Bilka
U
  5.575.000
   6.129.330
   -554.330
 
 
I
 
     -151.612
    151.612
 
 
 
 
 
 
203095
Udbygning af Silkeborgvej
U
  5.500.000
    5.759.100
   -259.100
 
 
I
 -5.500.000
   -5.759.100
    259.100
 Netto
 
 
 
 
    402.718

 

Samlet set er der et merforbrug på 402.718 kr., hvilket skyldes at underbunden er meget dårlig omkring åløbet, så vejopbygningen måtte startes længere nede end forventet.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.