Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

48. Ændring af tidsbegrænsning for parkering på Smedegades Parkeringsplads i Herning

Sagsnr.: 05.09.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Steen Blichfeldt  

Ændring af tidsbegrænsning for parkering på Smedegades Parkeringsplads i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Herning Cityforening og BioCity Herning har fremsendt ansøgning om ændring af tidsbegrænsningen på Smedegades Parkeringsplads.
Parkeringspladsen har i dag 2 timers parkering i tiden kl. 8 - 18, og det ønsker Herning Cityforening ændret til 2 timers parkering i tiden kl. 8 – 17.
 
Begrundelsen for ønske om ændringen er, at der er en del biograf-gæster til eftermiddagsforestillinger i BioCity Herning, og de kan ikke nå at se forestillingen indenfor de 2 timer, når tidsbegrænsningen på parkeringspladsen er til kl. 18.

 

Forvaltningen kan anbefale, at der ændres i tidsbegrænsningen, så den bliver til 2 timer i tiden 8 – 17.

Sagsfremstilling

BioCity Herning ønsker skiltene på p-pladsen ved Smedegade ændret fra 8-18 til 8-17.
Biografen åbner kl. 15 til første forestilling kl. 15.30.


Sætter gæsterne deres p-skive til kl. 15 giver det en parkeringsbøde, når filmen slutter kl. 17.30 - eller det giver en del uro i biograf-salen, hvis gæster skal ud at flytte biler.
Det kan løses ved at tidsbegrænsningen stopper kl. 17 i stedet for kl. 18.
 
Af hensyn til byens og biografens gæster støtter Cityforeningen ønsket om at ændre tidsbegrænsningen på Smedegades Parkeringsplads til kl. 17, ligesom de handlende mod Søndergade ved underskrift har tilkendegivet støtte til ændringen.
 
At tidsbegrænsningen kun gælder mandag til fredag, og at der er fri parkering lørdag og søndag, som besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med opførelse af Dalgashus, ændres ikke.
Politiet har givet accept til den foreslåede ændring.
 
På trods af at parkeringstidsrammerne bør være enslydende i byområdet for ikke at ”bondefange” den p-søgende, kan forvaltningen i det konkrete tilfælde anbefale, at der ændres i tidsbegrænsningen, så den bliver til 2 timer i tiden 8 – 17.
Udgiften forventes afholdt over driftsbudgettet.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tidsbegrænsningen på Smedegades Parkeringsplads ændres til 2 timer i tiden 8 - 17 mandage til fredage.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Per Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.