Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Sagsnr.: 24.01.00-P19-17-08 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse til svineproduktion på ejendommen Herningvej 67, 7480 Vildbjerg. Trehøje Kommune meddelte den 9. marts 1987 miljøgodkendelse til svinebruget på Herningvej 67, 7480 Vildbjerg. Denne godkendelse revurderede Hernig Kommune ved afgørelse den 3. marts 2009.

 

Afgørelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Det fremgår af afgørelsen, hvilke punkter i afgørelsen Det Økologiske Råd påklagede.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse og ændrer 2 vilkår i afgørelsen og tilføjer et nyt vilkår.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at     orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • NMK-132-00071 1 - afgørelsen