Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Sagsnr.: 09.00.00-P19-7-06 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Herning Kommunes § 12 afgørelse om miljøgodkendelse til svinebrug på Kragsnapvej 21, 7400 Herning.
 
Herning Kommune meddelte den 9. december 2008 miljøgodkendelse til svinebruget på Kragsnapvej 21, Herning. Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd og ejeren af ejendommen Rosmosevej 7, Herning. Det fremgår af afgørelsen hvilke punkter i Miljøgodkendelsen Det Økologiske Råd påklagede, og hvilke punkter naboen påklagede.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse og ændrer 2 vilkår i godkendelsen.

 


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,
 
at     orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Afgørelse fra NMKN