Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. DNV-Gødstrup: Mageskifte mellem Region Midtjylland og Herning Kommune til vejanlæg

2. Frigivelse af anlægsbevilling - Belysning af cykelsti langs Tolstedvej, Gjellerup

3. Istandsættelse og renovering af udlejningsejendomme Nørregade 13 og 15 i Herning - frigivelse af rådighedsbeløb

4. Udskiftning af køkkener i udlejningsboliger Nørregade 15, Herning - frigivelse af rådighedsbeløb

5. Banegårdspladsen i Herning - renovering/udskiftning af elevator

6. Anlægsregnskab for etablering af støjmur ved Nr. Lindvej i Lind

7. Dispensation til at placere gyllebeholder indenfor 100 meter af sø større end 100 m2, Smækbjergvej 17, Vildbjerg

8. Foreløbig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - nyt lokalplanområde i Gjellerup

9. Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2020 - erhvervsområde ved Fastrupvej i Hammerum, nyt transportcenter ALPI

10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 - Vesterdamsvænget i Lind

11. Orientering: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for placering af store hus-dyrbrug

12. Legalitetsgodkendelse af takstblade for vandforsyningsselskaber

13. Frigivelse af anlægsbevilling

14. Meddelelser