Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Udskiftning af køkkener i udlejningsboliger Nørregade 15, Herning - frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Udskiftning af køkkener i udlejningsboliger Nørregade 15, Herning - frigivelse af rådighedsbeløb

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2015 på 0,267 mio. kr. afsat til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

Sagsfremstilling

I årene 2015 - 2018 er afsat i alt 1,209 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Rådighedsbeløbet i 2015 på 0,267 mio. kr. søges hermed frigivet, idet udskiftningen af køkkener ønskes påbegyndt snarest muligt.

 

Udskiftningen vil ske løbende og så vidt muligt i forbindelse med fraflytninger for at skabe mindst mulig gene for beboerne.

 

Der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab, når alle køkkener er udskiftet, forventeligt ultimo 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,267 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr.,

 

at bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 0,267 mio. kr. på serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.