Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Anlægsregnskab for etablering af støjmur ved Nr. Lindvej i Lind

Sagsnr.: 00.00.00-P19-619-06 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Anlægsregnskab for etablering af støjmur ved Nr. Lindvej i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Henrik Thimsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Regnskab for etablering af støjhegn ved Nr. Lindvej er klar til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

 

Sagsfremstilling

En grundejerforening Nr. Lindvej klagede til kommunen over støj fra en nærliggende industrivirksomhed i Lind.

 

Forvaltningen fik udført en støjmåling, som viste, at støjgrænsen i boligområdet var overskredet. Forvaltningen undersøgte forskellige løsninger og fandt frem til, at en støjmur var bedste og billigste løsning.

 

Støjmuren er nu opført og projektet afsluttet. Grundejerforeningen Nr. Lindvej ønsker, at der kan etableres beplantning på sydsiden af muren, som vender mod deres grunde. Dette kunne ikke rummes indenfor den afsatte økonomi til anlægsprojektet.

 

Derfor er grundejerforeningen blevet opfordret til at søge midler til projektet fra puljen: Grønne Borgersamarbejder i 2015.

Økonomi

Anlægsregnskab:  

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
020068
Etablering af støjmur
    241.000
      241.000
             0

 
Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.