Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

97. Orientering om regulering af råge-bestande

Sagsnr.: 04.10.02-P00-1-15 Sagsbehandler: Paul Krogh  

Orientering om regulering af råge-bestande

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Til udvalgets generelle orientering redegøres for reguleringen af råger i Herning Kommune i 2015.

Sagsfremstilling

Historie

 

Omkring år 1900 blev rågen indført fra England for at være med til af bekæmpe oldenborre, som på daværende tidspunkt var en plage for landbruget.

Herning Kommune har siden 1994 foretaget bekæmpelse af råger i form af nedtagning af reder samt beskydning af rågeunger.

 

Bestanden af råger er primært centreret omkring Herning by samt Vildbjerg og Aulum

I Herning området er der på kommunale arealer 5 store kolonier.

  • Sdr Anlæg
  • Herregårdsparken
  • Teglværksskoven
  • Birk Centerpark
  • Skoven ved Gullestrup

 

Ud over de 5 store kolonier kommer der flere mindre kolonier på typisk 10 - 30 reder.

 

 

Hvad gør Herning Kommune

 

Naturstyrelsen administrerer forvaltningen af rågereguleringen, og derfor skal man i alle tilfælde søge Naturstyrelsen om tilladelse.

Reguleringerne må alene foretages på kommunale arealer. På private arealer rådgiver kommunen om reglerne samt formidler kontakt til jagtforeninger og Naturstyrelsen.

 

Der er 3 muligheder for tilladelse til regulering

 

1)      Nedtagning af reder inden æglægning (dette er normalt inden 15. marts)

2)      Beskydning/regulering af rågeunger i perioden fra 1. maj til 15. juni.

3)      Regulering af voksne fugle, hvis de gør skade på afgrøder. Herning Golfklub

          har fået en sådan tilladelse.

 

Nedtagning af reder benyttes ved nye kolonier, som er etableret, hvor de ikke er ønsket. Nedtagning foretages ofte ad flere gange med 14. dages interval, så rågerne opgiver af bygge der i indeværende yngleperiode. Ved denne metode flytter fuglene ofte til nye steder og starter på helt nye kolonier.

 

I de gamle og store etablerede kolonier anbefaler Naturstyrelsen, at man kun foretager beskydning af unger, for på den måde at begrænse bestanden. Ved denne metode formindsker man yngletiden (støj og svineri), og fuglene flytter ikke til andre områder for at etablere nye kolonier.

 

I samarbejde med Jægernes Kommunale Jagtforening foretager medlemmerne den årlige nedskydning. Der skal gerne reguleres ca. 1,6 unge/rede, for at bestanden ikke vokser.

 

Siden 1994 har kommunen lavet optælling af reder og nedlagte unger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • TMU orintering