Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

40. Nyt medlem til Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Dan Overgaard  

Nyt medlem til Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Efter vedtagelse af nyt kommissorium for Grønt Råd, har man fra politisk side ønsket, at vandløbslaugene stiller med en repræsentant, der kan sidde med i Grønt Råd.

 

Ved et fællesmøde for vandløbslaugene i Herning Kommune er der peget på en kandidat til at indtræde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at kandidaten godkendes.

Sagsfremstilling

Ved et fællesmøde for vandløbslaugene den 19. februar 2019 besluttede vandløbslaugene, at stille med Torben Gram som repræsentant for vandløbslaugene i Grønt Råd.

 

Torben Gram er formand for vandløbslauget for Karstoft Å, Døvling Bæk og Ronnum Bæk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at repræsentant for vandløbslaugene i Herning Kommune godkendes som nyt medlem i Grønt Råd.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.