Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Orientering om politianmeldelse

Sagsnr.: 02.00.08-G03-4-17 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om politianmeldelse