Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

43. Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2018

Sagsnr.: 01.05.12-P20-1-16 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til særlig naturpleje og genopretningsprojekter 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for pulje til særlig naturpleje- og genopretningsprojekter 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 050093 Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Byrådet bevilligede den 6. marts 2018, pkt. 55 i alt 550.000 kr. til Særlig naturpleje- og genopretningsprojekter.

 

Anlægspuljen er afsat til at sikre større sammenhæng i naturen og til at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

Økonomi

 Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

050093 

Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2018

550.000

537.597

12.403

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.