Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Budgetmål 2020 - Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2020 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2020 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2020 godkendes og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2020 forslag til politiske budgetmål for 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2020 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • SO 03 KommunaleEjendomme mål 2020
  • SO 04 Grønne områder mål 2020
  • SO 05 Miljøforanstaltninger mål 2020
  • SO 07 Renovation mål 2020
  • SO 08 Drift mål 2020
  • SO 09 Trafik mål 2020