Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

59. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2020-2023

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 8. april 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne drøftes og godkendes. 

Sagsfremstilling

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik og Miljø området, serviceområde 03-09, som forelægges til udvalgets drøftelse og godkendelse. Perspektivnotaterne vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne drøftes og godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Perspektivnotaterne blev godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme_Perspektivnotat 2020
  • 04 Grønne områder Perspektivnotat 2020
  • 05 Miljøforanstaltnigner Perspektivnotat 2020
  • 07 Renovation perspektivnotat 2020
  • 08 Drift Perspektivnotat 2020
  • 09 Trafik perspektivnotat 2020