Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2018

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2018 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • SO 09 Trafik opfl. på mål 2018
  • SO 08 Drift, opfl. på mål 2018
  • SO 07 Renovation opfl. på mål 2018
  • SO 05 Miljøforanstaltninger opfl. mål 2018
  • SO 04 Grønne områder opfl. på mål 2018
  • SO 03 Kommunale Ejendomme, opfl. på mål 2018