Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

61. Orientering om politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud og indskærpelse

Sagsnr.: 09.00.00-K08-72-14 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering om politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud og indskærpelse