Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

45. Orientering om 3 nye plejeplaner for fredede områder i Herning Kommune

Sagsnr.: 01.05.11-P16-1-16 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om 3 nye plejeplaner for fredede områder i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har igangsat udarbejdelse af plejeplaner for alle kommunens fredede arealer.

 

Forvaltningen har i 2018 udarbejdet plejeplaner for 3 fredede områder. Det drejer som om fredningerne ved Haderup Å, Trehøje Bakke og Hjøllund Bæk. Plejeplanerne beskriver hvilken pleje, der er nødvendig i området, for at fredningens formål opfyldes.

 

Forvaltningen anbefaler, at plejeplanerne tages til orientering.

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav, at kommunerne udarbejder plejeplaner for de fredede områder. Derfor har forvaltningen de seneste år lavet plejeplaner for de fredede områder i kommunen efter en prioriteret liste. Der er 35 arealfredninger i kommunen.

 

Forvaltningen har i 2018 udarbejdet plejeplaner for de 3 fredede områder Haderup Å, Trehøje Bakke og Hjøllund Bæk.

 

Oversigtskort over de 3 fredede områder, der er lavet plejeplaner for i 2018.

 

Plejeplanerne beskriver tilstanden i de fredede områder og de tiltag, der skal til for at opfylde fredningernes formål. Forvaltningen har løbende, og altid efter aftale med lodsejere, gennemført naturpleje i de fredede områder. Plejeplanerne formaliserer nu dette arbejde. Lodsejerne i de fredede områder er blevet orienteret om plejeplanerne og deres formål og indhold. Der har været enkelte henvendelser på den baggrund. De har alle drejet sig om spørgsmål om, hvad plejeplanen betyder for lodsejeren. Dialogen har generelt være positiv.

 

De tre nye plejeplaner kan ses på kommunens hjemmeside via dette link.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 3 nye plejeplaner tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.