Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. marts 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

37. Behandling af høringssvar til forslag til nyt bybusnet fra 30. juni 2019

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Behandling af høringssvar til forslag til nyt bybusnet fra 30. juni 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Forslag til bybuskøreplaner har været i offentlig høring i perioden 8. - 20. januar 2019. Midttrafik og Herning Kommune har modtaget knap 40 høringssvar til det nye bybusnet og rute 150. Heraf er der nogle høringssvar, som er generelle og ikke kan relateres til de køreplaner, som har været i høring. Nogle af høringssvarene omhandler flere forhold og bybuslinjer.

 

Der foreligger behandling af høringssvar til det nye bybusnet. De nye bybuskøreplaner træder i kraft 30. juni 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvarbehandlingen tages til efterretning, og udvalget tager stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer.

Sagsfremstilling

Midttrafik, Herning Kommune og Arriva har behandlet høringssvarene. Høringssvarene og behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarbehandlingen giver anledning til følgende bemærkninger:

 

 • Køreplanen for rute 150, som vil betjene Gødstrup Sygehus, er udarbejdet således, at der allerede fra 30. juni køres til stoppesteder ved sygehuset. Umove har kontraktmæssigt krav på timerne, som er regnet ind i denne køreplan. Såfremt timerne reduceres, skal der betales en kompensation efter forhandling.

Timerne kan også benyttes til mere kørsel mellem Vildbjerg og Ørnhøj, men der er ikke et behov. Sygehusets sekretariat forventer først, at der vil være medarbejdere på sygehuset fra 1. september 2020. Kørslen til sygehuset vil indtil da kunne benyttes af borgere, der bor i Gødstrup, eller af eksempelvis håndværkere på byggeriet.

 

 • Såfremt stoppestedet på Merkurvej ved herningCentret skal betjenes, vil det betyde væsentlige ændringer i den måde ruten er planlagt med virkning fra 30. juni 2019.

  

 • Princippet omkring begge veje rundt i Gjellerup, Snejbjerg, Lind og Tjørring, der vil betyde kortere rejsetid for mange kunder og mulighed for interne rejser, bliver positivt modtaget.

 

 • Betjening af stoppestedet på Markedspladsen ved Koloritten betjenes i det nuværende bybusnet af linje S9 i tidsrummet kl. 8.30-17.00. Der er talt 3 påstigere pr. dag. Der er ikke tid til rådighed til at køre ind omkring stoppestedet i det nye bybusnet.

 

Det nye bybusnet forventes at medføre følgende ændringer på busstoppesteder:

 

 • 17 stk. nye flisebelagte perroner, pris ca. 300.000 kr.
 •   5 stk. nye vigepladser med perroner, pris ca. 550.000 kr.
 • 80 stk. nedtagning/opsætning af stoppestedstavler ved fortove,

            pris ca. 150.000 kr.

 

Det anbefales, at Midttrafik og Herning Kommune udarbejder endelige køreplaner med baggrund i udvalgets drøftelse af sagen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at høringssvarbehandlingen tages til efterretning

 

at udvalget tager stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Høringssvarbehandlingen taget til efterretning med følgende ændringer

-

stoppested ved Koloritten fastholdes

-

flexbuslinje mellem Gudenåkvarteret, Porsvænget, Koloritten, Herning Station og herningCentret indsættes i en overgangsperiode fra køreplanskifte juni 2019 indtil nye laventrebybusser indføres medio 2020

-

køreplan for linje 4 tilføjes ekstra aftenafgang.

 

Forvaltningens forslag til justeringer af køreplanen jfr. bilag godkendes.

Bilag

 • 0 Hele bybusnettet og generelle forhold
 • 1 Gullestrup
 • 2 Gjellerup
 • 3 Snejbjerg
 • 4 Lind
 • 5 Hammerum
 • 6 Industri og MCH
 • 7 Holtbjerg
 • 8 Tjørring
 • 9 Lillelundvej
 • 150 Gødstrup
 • Ældresagen_Høringssvar
 • Ældreråd_Høringssvar
 • Tre Birke_Høringssvar 150
 • Koloritten_Høringssvar
 • Høringsudtræk_Herning Bybussser