Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af anlægsregnskab for 6 vej- og stiprojekter

2. Godkendelse af anlægsregnskab for p-pladser i Skolegade, Herning

3. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer 2014

4. Orientering om Trafiksikkerhedsby Herning

5. Orientering om parkering og fremkommelighed på boligveje

6. Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

7. Ekspropriation af jord til vejformål - forlægning af Ørskovvej, Snejbjerg

8. Regulering af Hammerum Å

9. Godkendelse af projekt til løsning af problem med overfladevand fra kommunalt areal, Vildbjerg

10. Orientering om udviklingsprojekt for Løvbakke Natur- og Læringscenter

11. Hammerum Hovedgade 8 - Lovliggørelse af ridebaner

12. Industriparken 11, Kibæk - Dispensation til lokalplan

13. Sandagervej 30, Herning - tilladelser til permanente teltkonstruktioner

14. Orientering om myndighedsarbejdet vedrørende midlertidige boligforhold til flygtninge i Herning Kommune

15. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftale mellem Herning Kommune og Herning Taxa

16. Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til limousinekørsel

17. Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til taxikørsel

18. Orientering om kvartalsmøde med taxivognmænd

19. Orientering om status på Green Cities samarbejdet

20. Ekspropriation af kommunal jord

21. Godkendelse af lejeaftale

22. Evaluering af kontrakt

23. Meddelelser