Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

19. Orientering om status på Green Cities samarbejdet

Sagsnr.: 00.17.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Orientering om status på Green Cities samarbejdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status på Green Cities samarbejdet, efter at alle medlemskommuner har forholdt sig til den nye samarbejdaftale. Oversigt over medlemskommunernes valgte mål er vedlagt til orientering sammen med referat fra sidste møde i styregruppen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat_styregruppemøde_25_10_15
  • Oversigt over valgte delmål i Green Cities medlemskommuner