Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Orientering om myndighedsarbejdet vedrørende midlertidige boligforhold til flygtninge i Herning Kommune

Sagsnr.: 02.00.00-P19-5-16 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om myndighedsarbejdet vedrørende midlertidige boligforhold til flygtninge i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune arbejder for øjeblikket med at myndighedsbehandle midlertidige boliger til de asylansøgere, der venter på, at deres ansøgning behandles, og til flygtninge, som skal tilbydes boligforhold i Herning Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres på mødet om den tekniske myndighedsbehandling, der er forbundet med etablering af de midlertidige boliger.

Sagsfremstilling

Ind til videre er der etableret midlertidige boligforhold hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland på H.P. Hansens Vej i Herning. Det er sket ved at anvende eksisterende bygninger, anskaffe pavilloner og opføre en teltlejr.

 

Herning Kommune er desuden ved at undersøge, om der er ledige kommunale ejendomme/bygninger, boliger m.m., som kan inddrages midlertidigt til boliger for flygtninge. Det undersøges bl.a., om ledige insititutioner og skoler vil kunne inddrages, fordi disse bygninger i forhold til både sundhed og sikkerhed, er dimensioneret til at rumme mange personer. Der er f.eks. passende afløbs- og toiletforhold, rimelige friarealer, og der er som regel en rimelig afstand til nødvendig infrastruktur.

 

Da situationen er akut, og da der er tale om midlertidige boliger, er der særlige vilkår, der gælder for den tekniske myndighedsbehandling af boligerne.

 

Forvaltningen giver en orientering på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.