Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Godkendelse af lejeaftale

Sagsnr.: 82.16.05-Ø54-1-16 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Godkendelse af lejeaftale

Beslutning