Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Orientering om kvartalsmøde med taxivognmænd

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa, og vognmanden uden for bestillingskontoret.

 

Politiet har meldt ud, at de fremover deltager til kvartalsmøder ud fra en vurdering af de enkelte dagsordner - om der er noget i dagsordenen, som gør det relevant for politiet at deltage.

 

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet den 1. december 2015 er vedlagt.

 

I 2016 er følgende datoer blevet fastsat og godkendt for kvartalsmøder:

 

1. marts 2016 kl. 09:30-11:30

14. juni 2016 kl. 09:30-11:30

7. september 2016 kl. 09:30-11:30

5. december 2016 kl. 09:30-11:30

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra kvartalsmøde d. 01.12.2015