Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

2. Godkendelse af anlægsregnskab for p-pladser i Skolegade, Herning

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for p-pladser i Skolegade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. april 2013, pkt. 154, blev der bevilget 7.500.000 kr. i udgift til køb af p-pladser ved Nygade og Skolegade.

 

 

Merforbruget skyldes ekstra udgifter til landinspektøropgaven. 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende

bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.