Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 11. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

16. Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til limousinekørsel

Sagsnr.: 22.11.02-A26-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Godkendelse af kriterier for tildeling af tilladelser til limousinekørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen har behov for et administrationsgrundlag i forbindelse med henvendelser om tilladelse til limousinekørsel. Gennem det seneste år har der været flere forespørgsler på tilladelser til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter fremtidig praksis for limousinekørsel i Herning Kommune, samt at forvaltningen bemyndiges til at kunne tildele limousine tilladelse med efterfølgende orientering af udvalget.

Sagsfremstilling

Hvad siger loven?

 

Det fremgår af taxilovbekendtgørelsen, at:

 

1.

Tilladelse til limousinekørsel er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale.

 

Det fremgår af taxibekendtgørelsen, at: 

 

2.

Ved limousinekørsel forstås kørsel, der udføres, som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende.

3.

Tilladelse til limousinekørsel, gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.

 

Derudover skal limousiner jf. bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier m.v. også opfylde en række energi- og miljøkrav som er:

 

-

Limousiner i kategorien almindelig bil skal være i energiklasse B eller bedre (mindst 15,4 km/l for benzinbiler og 17,3 km/l for dieselbiler).

-

Limousiner i kategorien storvogn I skal være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler).

-

Limousiner i kategori storvogn II skal være i energiklasse E eller bedre (mindst 11,8 km/l for benzinbiler og 13,2 for dieselbiler).

 

På baggrund af ovenstående er der naturlig forskel i den praksis hver enkelt kommune har for tildeling af tilladelser til limousinekørsel. Nogle kommuner udsteder kun tilladelser til 'rigtige' limousiner; - en stor, forlænget bil-model, der i fagsprog hedder Party Limousine og/eller Bryllups Limousine, mens andre udsteder tilladelser til mere eksklusive biler såsom Mercedes E-klasse, Audi A6/A8 og BMW 5-serien.

 

Forvaltningen ønsker at udvalget beslutter, hvilken praksis der fremover skal være i Herning Kommune.

 

Nuværende sagsgang ved henvendelser

Når forvaltningen modtager forespørgsler er det hidtil oplyst, at tilladelser som udgangspunkt kun gives til en 'rigtig' limousine. Forvaltningen har siden 2007 haft udstedt to tilladelser til sådanne limousiner. Da disse udløb ønskede vognmanden ikke forlængelse.

 

Indenfor det seneste år har forvaltningen haft forespørgsler på udstedelse af limousinetilladelser til mere eksklusive biler. Forvaltningen har her oplyst, at der kun tidligere har været udstedt tilladelser til 'rigtige' limousiner i Herning Kommune, men at en eventuel ansøgning om en anden type bil kan forelægges udvalget.

 

Først er ansøger dog bedt om at dokumentere følgende:

- et kørselsgrundlag, herunder kontrakter med de virksomheder eller lignende,

  som ansøger har indgået aftale med,

- hvilken bil der anvendes (eventuel registreringsattest), herunder særlig indretning

  og udstyr m.v.

Forvaltningen har derefter ikke hørt yderligere fra ansøgerne.

 

Baggrunden for at fastlægge kriterier

Den fornyede interesse for limousinetilladelser kan blandt andet skyldes, at andre kommuner fx. Ikast-Brande har udstedt limousinetilladelser til sådanne typer af biler. Det være sig fx. Mercedes E-klasse, Audi A6/A8 og BMW 5-serien, hvor der indrettes med fx fjernsyn/bar/internet, og hvor kategorien af personer, der fragtes 'efter særlig aftale' er lokale erhvervsvirksomheders kunder. Det kan eksempelvis være ture til og fra lufthavn/hotel eller til og fra restaurant.

 

Opmærksomheden bør specielt rettes mod, at der for tilladelser til limousinekørsel ikke er samme vilkår, som for tilladelser til taxikørsel. Fx. er der ikke pligt til at installere taxameter, pligt til at være tilmeldt et bestillingskontor eller pligt til at deltage i en døgnvagtordning for servicering af offentligheden. På den måde er vilkårene for limousinetilladelserne meget lig OST-tilladelserne, som også er bundet op på, at der ligger forudgående aftaler, disse dog med rutekørsel.

 

Herning Taxas bestillingskontor oplyser, at der på nuværende tidspunkt tilbydes sådanne VIP-kørsler, og at der derudover har været lavet opsøgende arbejde for at få flere kunder til denne type af kørsel. Det har ikke givet faste aftaler med virksomheder, og der køres kun gennemsnitligt én tur ugentligt som VIP-kørsel. Da limousinekørsel kun må udføres som personligt ejet virksomhed, kører Herning Taxas bestillingskontor de nuværende VIP-kørsler på almindelige taxitilladelser.

 

På baggrund af ovenstående ønsker forvaltningen en politisk drøftelse af,  

  • om det i Herning Kommune, skal være muligt at få en limousinetilladelse til både en 'rigtig' limousine og en eksklusiv limousine?
  • om kørselsgrundlaget kan være kørsel, der principielt kan udføres af almindelige taxier?
  • om forvaltningen på bagrund af drøftelse om ovenstående, kan træffe afgørelse om eventuel tildeling af limousinetilladelse med efterfølgende orientering af udvalget med henblik på at sikre en hurtigere sagsbehandling af eventuelle ansøgninger?

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget beslutter fremtidig praksis for tildeling af tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune,

 

at forvaltningen bemyndiges til at kunne tildele limousinetilladelse med efterfølgende orientering af udvalget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede at give tilladelse til limousinekørsel i Herning Kommune.

 

Forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til kørsel med limousiner, herunder særligt eksklusive biltyper.