Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

146. Parkeringsstatus i Føtex Parkeringshus

Sagsnr.: 82.07.00-P00-12-14 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Parkeringsstatus i Føtex Parkeringshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Købet af 61 parkeringspladser i Føtex Parkeringshus er faldet på plads, og Herning Kommune overtog pladserne 1. juli 2015.

Der er i 2011 givet anlægsbevilling til projektet.

Pladserne er placeret på de to nederste dæk i parkeringshuset, og forvaltningen anbefaler, at p-pladserne får status som langtidsparkering.

Sagsfremstilling

Status på mistede langtids-parkeringspladser i Herning bymidte:

  • Kousgaards Plads er under ombygning i forbindelse med etablering af parkeringskælder og ungdomsboliger (den nye parkeringskælder åbner april 2016).
  • Parkeringskælderen på Kousgaards Plads (der er udlånt 25 p-pladser til DGI-Huset).
  • Fra medio 2015 bliver Banegårdspladsens parkeringskælder berørt af etablering af nyt banegårdscenter, som forventes færdigt sommer/efterår 2016.

Der er derfor mangel på langtidspladser i bymidten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 61 parkeringspladser i Føtex parkeringshus får status af langtidsparkering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.