Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

167. Orientering om politianmeldelse for ulovlig afbrænding af spildolie

Sagsnr.: 09.00.00-K08-182-10 Sagsbehandler: Sussi Kobberø  

Orientering om politianmeldelse for ulovlig afbrænding af spildolie