Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

166. Orientering om politianmeldelse for opdyrkning af hedeareal

Sagsnr.: 01.05.00-P00-66-15 Sagsbehandler: Jette Kith Skovgaard  

Orientering om politianmeldelse for opdyrkning af hedeareal