Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

156. Nørre Alle 10, Herning. Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen

Sagsnr.: 02.34.00-P19-581-10 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Nørre Alle 10, Herning. Orientering om afgørelse fra Statsforvaltningen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Til orientering foreligger Statsforvaltningens afgørelse på forvaltningens anerkendelse af en ansøgning om byggetilladelse på ejendomme Nørre Alle 10, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at afgørelsen tages til efterretning/orientering, og henviser til, at bygherre efterfølgende har sendt en helt ny ansøgning ind.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Statsforvaltningens afgørelse, at sagen hjemsendes til fornyet behandling i kommunen, idet Statsforvaltningen mener, at kommunen skal anerkende det skitsemateriale forslag IV, som blev indsendt til forvaltningen i forbindelse med afklaring af nogle dispensationsforhold., og dermed som en reel ansøgning om byggetilladelse.

 

Dermed vil ejeren være berettiget til at få sagen behandlet, hvis det ønskes, uanset at der i den mellemliggende periode er udarbejdet og vedtaget en lokalplan for området.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, om bygherren ønsker at gøre krav på at få ansøgningen behandlet.

 

Det kan oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget senest på mødet den 11. maj 2015, har behandlet en ny principgodkendelse og dispensationsforhold til et helt nyt projekt på samme ejendom. Dette projekt afviger væsentligt fra forslag IV, og overholder samtidig lokalplanen.

 

Ansøger har tidligere angivet krav på erstatning overfor kommunens behandling med henvisning til afledte udgifter til rådgivere mm. i forbindelse med flere omprojekteringer, herunder skitseforslag I, II, III og IV.

 

Erstatningsstørrelsen er ikke gjort endelig gældende, og forvaltningen afventer dette.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Statsforvaltningens afgørelse tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Nørre Allé 10. Vedr. klage.