Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Omplacering af digital skilt

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Omplacering af digital skilt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

Herning Kommune opsatte i foråret 2015 seks digitale skærme ved indfaldsvejene til Herning. Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra en borger, som bor i Frøskovparken ved Tjørring. Borgeren og dennes naboer føler sig generet af lyset fra skærmen efter mørkets frembrud.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund af dette, at skærmen flyttes til ny placering tættere på Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opsætningen af skærmen blev det vurderet, at beboerne på den østlige siden af Tjørring Hovedgade ikke ville blive berørt af lyset fra skærmen, da der både er et støjhegn samt beplantning mellem bebyggelsen og Tjørring Hovedgade. Derimod var forvaltningen særligt opmærksomme på beboerne på den vestlige side af Tjørring Hovedgade, da der var en forventning om, at lyset fra skærmen ville kunne give gener for dem. Dog er der ikke kommet henvendelser fra den vestlige side af Tjørring Hovedgade.

 

Forvaltningen har besøgt den pågældende borger og ved selvsyn konstateret, at lysindfaldet fra skærmen giver store gener i både stue og soveværelse. Dette gør sig også gældende for de nærmeste naboer.

 

Derfor finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at løse problemet ved at omplacere det digitale skilt til en ny placering på Holstebrovej. Forvaltningen anbefaler placering mellem Gudenåvej og H P Hansens Vej i retning fra Tjørring mod Herning, som vist i bilaget. Bilaget indeholder også de øvrige placeringer samt visualisering af, hvordan det nye skilt vil se ud på den nye placering. Det har haft en høj prioritet for den nye placering, at der ikke er beboelse i nærheden. Endvidere passerer ca. 6.500 biler hver dag i den sydgående kørebane.

Økonomi

Omplacering af skiltet vil koste ca. 60.000 kr. inkl. etablering af strøm og genetablering af området på den nuværende placering.

 

Omkostningen ved flytning af skiltet afholdes fra ”drift kontoen” af skiltene - SO 09, Trafik, koncessionskontrakten på byinventar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skiltet omplaceres til strækningen mellem Gudenåvej og H P Hansens Vej på den vestlige side,

 

at omkostningen finansieres på konto SO 09, Trafik, koncessionskontrakten på byinventar.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningen undersøger muligheden for yderligere begrænsning af gener ved nuværende placering, og bemyndiges til at træffe endelig beslutning om nødvendige tiltag for at begrænse gener, herunder eventuel flytning af skiltet.

 

Omkostningen til finansiering af de nødvendige tiltag, herunder eventuel flytning af skilt, finansieres på konto SO 09, Trafik, koncessionskontrakten på byinventar.

Bilag

  • 200150716_Ny placering af digitalt indfaldsvejs skilt