Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

163. Procesplan for Budget 2017

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Procesplan for Budget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til procesplan for Teknik- og Miljøudvalgets arbejde med budget 2017 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at procesplanen for budget 2017 og frem godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det kommende arbejde med budget 2017 og frem, som normalt i gangsættes på koncernniveau ultimo 2015, ønsker Teknik- og Miljøudvalget at drøfte mulige justeringer indenfor deres kompetenceområde.

 

Forvaltningen fremlægger derfor forslag til procesplan for, hvornår og hvordan Teknik- og Miljøudvalget kan foretage de indledende drøftelser.

 

Procesplan

 

Dato

Aktivitet

Bemærkninger

Status

10.08.15

TMU-møde

Præsentation og godkendelse af procesplan

 

31.08.15

TMU-møde

Forvaltningen fremlægger nuværende permanente udfordringer i budgettet, herunder de udfordringer som indgår i de igangværende budgetforhandlinger for budget 2016 og frem.

Udvalget drøfter løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets egen kompetenceområde (Serviceområde 01 – 09).

 

21.09.15

TMU-møde

Udvalget fortsætter drøftelserne fra udvalgsmødet d. 31. august 2015.

 

22.09.15 – 19.10.15

Forvaltningen undersøger

Forvaltningen arbejder videre med løsningsmuligheder på de permanente udfordringer samt konsekvenserne for mulige rammejusteringer.

 

02.11.15

TMU-møde

Forvaltningen fremlægger løsningsmuligheder samt konsekvenser for mulige rammejusteringer.

Udvalget drøfter løsningsmulighederne og tager stilling til eventuelle rammejusteringer.

 

30.11.15

TMU-møde

Udvalget fortsætter drøftelserne og beslutter eventuelle rammejusteringer.

 

Jan/feb 2016

TMU-møder

Udvalget behandler perspektivnotaterne for de enkelte serviceområder, hvor der er taget højde for mulige rammejusteringer, herunder konsekvenser.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at procesplanen for budget 2017 og frem godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at procesplanen for budget 2017 og frem godkendes
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.