Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

161. Orientering om referat fra kvartalsmøde med Taxa

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-15 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om referat fra kvartalsmøde med Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene uden for bestillingskontoret, samt politiet.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Refratet er vedlagt. Partnerskabsaftalen behandles på et separat punkt.

 

I 2015 er der aftalt følgende møder: 15. september og 1. december. Mødet i december er med politisk deltagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra kvartalsmøde 9. juni 2015