Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

150. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Der er afholdt møde i Grønt Råd den 18. juni 2015.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 5 hovedpunkter på dagsordnen:

 

  • § 3-administrationen
  • § 3-vandløb
  • Vandplanindsats i Gødstrup Sø
  • Oprensning af okkerbassiner
  • Friluftslivstrategi i høring

 

Referatet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat Grønt Råd