Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

43. Præsentation af udvalgets opgaveområder

44. Navngivning af motorveje i Midtjylland

45. Herning Cykler fase 4 - Puljeansøgning

46. Frigivelse af anlægsbevilling - Herning Cykler fase 3

47. Orientering: Motorvej mellem Herning og Holstebro - Linjebesigtigelse

48. Orientering: Lovforslag om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane

49. Orientering: Køreplanskift juni 2014 - Bybusser og lokalruter

50. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2014

51. Forslag til fredning af De Geometriske Haver i Birk

52. Anlægsregnskab for Løvbakke Dyrehave

53. Frigivelse af anlægsbevilling - fredning af Gødstrup Sø

54. Orientering: Fredning af Gødstrup Sø

55. Strukturtilpasning af legepladsområdet

56. Orientering: Parkindsats 2013 og prioritering for 2014

57. Godkendelse af varmeprojekt for ledningsrenovering af Ågårdsvej, Vildbjerg

58. Orientering: Ændring i sag omhandlende tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme i Ørnhøj

59. Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2011 - Ændring af forsyningsområde ved Gødstrup

60. Orientering: Status på markvandingstilladelser efter ændrede retningslinjer

61. Orientering: Opfølgning på politiske budgetmål for 2013

62. Politiske budgetmål for 2015

63. Orientering: Udfordringer og muligheder i budget 2015 (Perspektivnotatet)

64. Orientering: Statistik for Herning Kommunes grundsalg

65. Selskabsforhold

66. Orientering: Politianmeldelse for ulovlig etableret ophugningsfirma

67. Orientering: Tilladelse til taxikørsel i Kibæk-området

68. Orientering: Politianmeldelse vedrørende oppløjet natur

69.