Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Orientering: Politianmeldelse for ulovlig etableret ophugningsfirma

Sagsnr.: 02.34.02-P19-280-13 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Orientering: Politianmeldelse for ulovlig etableret ophugningsfirma