Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Politiske budgetmål for 2015

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-14 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Politiske budgetmål for 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2015 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til de politiske budgetmål for 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2015 forslag til politiske budgetmål for 2015 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Natur og Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2015 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Budgetmål 2015, 03 Kommunale ejendomme
  • Budgetmål 2015, 04 Grønne områder
  • Budgetmål 2015, 05 Miljøforanstaltninger
  • Budgetmål 2015, 07 Renovation
  • Budgetmål 2015, 08 Drift
  • Budgetmål 2015, 09 Trafik