Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 10. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

49. Orientering: Køreplanskift juni 2014 - Bybusser og lokalruter

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-14 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Orientering: Køreplanskift juni 2014 - Bybusser og lokalruter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

De nugældende køreplaner for Herning Bybusser er gældende indtil køreplanskiftet 28. juni 2014. De kommende køreplaner har Midttrafik udarbejdet i samarbejde med Arriva og Herning Kommune. Efter køreplanforslaget har været i høring, er der foretaget tilpasninger ud fra de indkomne forslag samt indenfor den økonomiske ramme.

 

De lokale ruter 140 Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup og 150 Herning - Vildbjerg - Ørnhøj har ligeledes været i høring og indgår i orienteringen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan forventes en større omlægning af bustrafikken i og omkring Herning i 2017, hvor det nye hospital i Gødstrup åbner.

 

Allerede nu er der indledt et samarbejde mellem Herning Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland for at udarbejde en strategi for dette arbejde.

 

Da ændringen forventes at blive omfattende, er det forvaltningens anbefaling, at de ændringer, der skal ske indtil da, kun skal være tilpasninger og ikke større ruteændringer.

 

Køreplanerne er udarbejdet af Midttrafik i samarbejde med Arriva (herunder chaufførerne) og Herning Kommune.
 
Der er i videst muligt omfang taget højde for uddannelsesstedernes behov, og ligeledes er servicebussernes linjeføringer fortsat tilpasset de forskellige aktivitetscentre, sygehuset mm.
 
De nye køreplaner er udarbejdet ud fra den givne økonomiske ramme, og de tilpasninger, der har været nødvendige at indarbejde, er derfor sket uden en samlet udvidelse i kørselsomkostningerne.
 
Der er flere steder, hvor køreplantiden er justeret. Midttrafik har også forsøgt at få korrespondancetiderne med regionale busser og tog passet bedre ind i køreplanerne.
 
Køreplanforslaget for bybusserne og lokale ruter har været i høring på Midttrafiks hjemmeside, og der er her indkommet bemærkninger, som er gennemgået og om muligt tilgodeset i den færdige køreplan.  


Ændringer på bybuslinjerne:

Linje 1A Gullestrup - Afgangstiden fra Gullestrup om morgenen justeres, så der kan opnås forbindelse til tog mod Vejle og X bus mod Viborg.

Linje 1B Gullestrup - Afgangstiden om morgenen justeres.

Linje 2 Gjellerup - Køretiderne på ruten justeres.

Linje 3 Snejbjerg - Køretiderne på ruten justeres og afgangstiderne fra terminalen forskydes, så det giver bedre forbindelser med andre bybuslinjer.

Linje 4 Lind - Afgangstiderne fra terminalen forskydes, så det giver bedre forbindelser med andre bybuslinjer.

Linje 5A Hammerum - Afgangstiden om morgenen justeres.

Linje 5B  Birk Centerpark - Ingen ændring.

Linje 6A Messecentret og Godthåbsvej - Ingen ændring.

Linje 6B Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest - Ingen ændring.

Linje 7 Holtbjerg og Herningcentret - Ingen ændring

Linje 8A Tjørring via Vestergade - Afgangstiderne fra terminalen forskydes, så det giver bedre forbindelser med andre bybuslinjer.

Linje 8B Tjørring via H P Hansens Vej - De første afgange er lagt tidligere, så det giver en bedre korrespondancemulighed for elever fra Gullestrup til Tjørring.

Linje 9A Holmparken - Ingen ændring.

Linje 9B Lillelundvej og Holmparken - Hvis Herningsholm Gymnasium kan flytte ringetiden 5 minutter, kan afgangstiden på Linje 9B lægges tidligere, så der kan skabes bedre sammenhæng med linje 4 til Lind. Midttrafik undersøger dette hos Herningsholm Gymnasium.

 

Ændringer på Servicebusser

S7 Herningcentret - Ingen ændring.

S8 Tjørring via Sygehuset og Bytoften - Ingen ændring.

S9 Holmparken via Brorsonsvej og Sygehuset (og Koloritten) - Ruten omlægges fra Brændgårdvej til Gullestrupvej og kører via Koloritten på Markedspladsen.  

 

Ændringer på lokale ruter:

Rute 140 Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup - Ingen ændring. 

Rute 150 Herning - Vildbjerg - Ørnhøj

Tiderne ændres i weekenden, så der opnås bedre forbindelser med tog.

Der lægges en afgang tidligere om eftermiddagen, så rute 150 kører via skolerne.

På hverdage mellem kl. 9 - 17 kører Rute 150 en sløjfe fra Vesterholmvej ind på Fuglsang Alle, for at betjene det ny Fuglsang Sø Centret og de øvrige beboere i området. Behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. december 2013, pkt. 128.

På grund af meget få passagerer, sløjfes de 2 sidste aftenafgange (behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den11. december 2013, pkt. 128).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.