Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

183. Drøftelse af ny lov om taxikørsel

184. Orientering om kvartalsmøde med taxa

185. Orientering om omkostningsmodeller for koordinerede vej- og kloakprojekter

186. Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

187. Godkendelse af anlægsregnskab for CEU - infrastruktur

188. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

189. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016

190. Godkendelse af anlægsregnskab for intelligent signalstyring på Silkeborgvej

191. Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

192. Landsby-pedelordning i Herning Kommune

193. Etablering af friluftsfaciliteter i Søby Brunkulsleje

194. Orientering om og igangsætning af planlægning for klimasikring af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

195. Praksis for oprensning af okkeranlæg

196. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

197. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

198. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet - Egelundvej 6

199. Godkendelse af nyt fælles regulativ for almene vandværker

200. Rottebekæmpelse - økonomi

201. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017, Teknik og Miljø

202. Køb af jord til vejformål

203. Meddelelser