Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

190. Godkendelse af anlægsregnskab for intelligent signalstyring på Silkeborgvej

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for intelligent signalstyring på Silkeborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af intelligent signalstyring på Silkeborgvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223069 trafikregulering på cityringen i Herning på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede den 17. september 2013, pkt. 279, 1.200.000 kr. i udgift til trafikregulering på cityringen i Herning, samt 600.000 kr. i indtægt, da Trafikstyrelsen har givet tilsagn om at dække 50% af udgiften.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014 pkt. 160 blev det besluttet at flytte projektet ud på Silkeborgvej for at opnå en bedre effekt og dermed større tidsbesparelse for den kollektive trafik.  

Økonomi

 

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., aflægges anlægsregnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.