Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

183. Drøftelse af ny lov om taxikørsel

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Drøftelse af ny lov om taxikørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forslag til ny taxilov forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Med den nye taxilov overgår myndighedsansvaret fra kommunerne til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forventede konsekvenser og eventuelle indsatser, og at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af indholdet i udkast til en ny lov om personmæssig erhvervstransport præsenteres udvalget for hovedtrækkene i den kommende lov.

 

Link til Forslag til Taxilov

 

På mødet redegør forvaltningen for det nye forslag til taxilov. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at ændre orienteringssagen til en beslutningssag.

 

Udvalget besluttede, at der skal være mulighed for udstedelse af tilladelser op til rammen på de 48 tilladelser i indeværende år, samt mulighed for fornyelse af eksisterende tilladelser inden 31. december 2017.

 

Overdragelse af tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. januar 2018 med virkning fra 1. juli 2018.