Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. oktober 2017
Mødested: Søby Brunkulsmuseum

Dagsordenpunkter

184. Orientering om kvartalsmøde med taxa

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om kvartalsmøde med taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og Vognmanden udenfor bestillingskontoret.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 4. september 2017 er vedlagt.

 

Næste kvartalsmøde er torsdag den 23. november 2017 med politisk deltagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat - kvartalsmøde den 04.09.17.pdf