Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

68. Orientering om dom for ulovlig omlægning af beskyttet natur

Sagsnr.: 01.05.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Kith Skovgaard  

Orientering om dom for ulovlig omlægning af beskyttet natur