Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

37. Orientering om køreplanskift juni 2020 - Bybusser og lokalruter

Sagsnr.: 05.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo  

Orientering om køreplanskift juni 2020 - Bybusser og lokalruter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Køreplanskift juni 2020 er under forberedelse og i den anledning fremsender Midttrafik behandlingen af indkomne forslag til ændringer.

 

Det anbefales, at høringssvar til køreplanskift 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Midttrafik arbejder på at klargøre køreplaner til køreplanskift juni 2020 og har i den forbindelse behandlet indkomne høringer og kommentering på køreplaner for bybusnettet samt lokalrute 140 og 150.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til 168U Herning-Arnborg-Skarrild-Karstoft og 169U Herning-Hammerum-Fasterholt

 

Midttrafiks behandling af høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Bybusser

Den 30. juni 2019 trådte det nye bybusnet i kraft. Der er i perioden 30. juni 2019 til 22. januar 2020 indkommet kommentarer via "Kommenter køreplan" på Midttrafik.dk. Der er modtaget kommentarer til følgende bybuslinjer:

 

Linje 1 Gullestrup (1 kommentar)

Kunden gør opmærksom på, at den nye linje 1 ikke længere passer, så den kan bruges til skolebørn fra Gullestrup til skole på Brorsonvej.

 

Linje 2 Gjellerup (1 kommentar)

Kunden påpeger, at der har været forsinkelser på linje 2, så kunden mister forbindelse med linje 4 mod Lind kl. 7.50.

 

Linje 3 Snejbjerg (2 kommentarer)

Handler om stoppesteder, som ikke vises i køreplanen.

 

Linje 4 Lind (2 kommentarer)

Den ene kommentar er stor ros, nu hvor linje 4 ikke længere kører via MCH. Der er også ros til den korte køretid, jævn ½ times frekvens og kørsel via Dalgasgade. Den anden henvendelse er et ønske om at komme ud på Vesterlindvej med linje 4.

 

Linje 6 Industri Vest og Messecentret (1 kommentar)

Kunden ønsker at linje 6 også betjener Godthåbsvej aften og weekend i lighed med tidligere.

 

Linje 7 HerningCentret og Holtbjerg (1 kommentar)

Kommentaren går på at få linje 7 til at køre ind omkring HerningCentrets indgang C.

 

Linje 8 Tjørring (2 kommentarer)

Der er modtaget en underskriftsindsamling med ønske om, at linje 8 kan komme til at betjene Ydunsvej og Lund Mølle. Den anden kommentar går på, at linje 8 kan køre omkring Pedersgårdvej i den nordlige del af Tjørring.

  

Lokalrute 140 Aulum – Hodsager – Feldborg - Haderup
Der har ikke været ændringsforslag i høring, men der er blandt andet indkommet følgende forslag til ændringer fra Umove, og der er modtaget 1 kundehenvendelse via ”Kommenter køreplan”:

 • Ønske om betjening af stoppested ved Aulum – Hodsager Byskole, merudgift ca. 30.000 kr./år
 • Ønske om at ruten er koordineret med mødetid på Feldborg Frie Børneunivers

 

Lokalrute 150 Herning – Vildbjerg - Ørnhøj
Midttrafik har modtaget 13 høringssvar og 7 kundehenvendelser via ”Kommenter køreplan” på ændringsforslag til nuværende køreplan.

 

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende:

 • Kørsel fra Vildbjerg til Timring/Møltrup (3 km) på afgang fra Herning kl. 12.30. Merudgift ca. 50.000 kr./år
 • Kørsel fra Skibbild til Vildbjerg på afgang fra Herning kl. 8.20. Merudgift ca. 50.000 kr./år
 • Kørsel til/fra Ørnhøj om aftenen, eventuel i form af Flexbus
 • Kørsel via Tre Birke på afgangene fra Herning kl. 15.35 og 16.30. Der er tale om en udvidelse på ca. 20 timer for hver ekstra tur, som skal via Tre Birke. Et eventuel kundetab af øvrige kunder som følge af omvejskørsel er ikke gjort op
 • Lang transporttid mellem Ørnhøj/Timring/Møltrup/Vildbjerg og Herning for studerende
 • Bedre betjening af Fuglsang Sø Centret
 • Chaufførernes ændringsforslag
   

 Kundehenvendelse via ”Kommenter køreplan” omfatter blandt andet følgende:

 • Flere afgange mellem Ørnhøj/Timring og Vildbjerg/Herning
 • Lang transporttid for studerende

 

Som det fremgår af ovenstående handler mange af henvendelserne omkring rute 150 om mere kørsel og så hurtigere og bedre forbindelser tilpasset uddannelsessøgende. Det skal hertil bemærkes, at det er mellem Herning og Vildbjerg, der er flest studerende, og de har også mulighed for at benytte tog, som ikke tager så lang tid. Der kører 2 tog i timen mellem Herning-Vildbjerg-Holstebro-Struer.

 

Det forventes, at der vil være behov for et ekstraordinært køreplanskift på rute 150 i løbet af foråret 2021, når sygehuset i Gødstrup åbner. I den forbindelse vil muligheden for hurtigere og bedre forbindelser for de studerende eventuelt kunne tænkes ind.

 

Midttrafiks behandling af ovenstående høringssvar fremgår af vedlagte bilag og på baggrund heraf vil der blive gennemført følgende tiltag:

 • I bybusnettet bliver der justeret minutter for bedre udnyttelse af tiden i køreplanerne, desuden vil Godthåbsvej blive betjent aften og weekend.
 • Rute 140, nedlægge stoppestedet i Varhede og nedlægge kørslen på Hallundbækvej hvis muligt
 • Rute 150, justering af køretider og etablering af nye stoppesteder på Gødstrupvej og ved Kildebakkeskolen

 

Der forventes ikke gennemført yderligere tiltag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at høringssvar til køreplanskift 2020 tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Rute 150
 • Rute 140
 • Herning By_Opsamling på kommenter køreplan 30062019_22012020