Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

61. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011087 Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 31. oktober 2017, pkt. 258 584.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til udskiftning af fjernvameledning i Nørregade-karreen, Herning.

 

Sidste del af fjernvarmeledningen i Nørregade-karreen, Herning er udskiftet. Renoveringsarbejdet er blevet billigere end forventet.

 

Renoveringsarbejdet er udført af Eniig, som efter arbejdets udførelse overtager ansvaret for fjernvarmeledningen.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011087

Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning

584.000

433.317

150.683

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.