Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

63. Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2019

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på politiske budgetmål for 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2019 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterreting.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme_målopfølgning 2019
  • 04 Grønne ormåder - målopfølgning 2019
  • 05 Miljøforanstaltninger, målopfølgning 2019
  • 07 Renovation målopfølgning 2019
  • 08 Drift målopfølgning 2019
  • SO 09 Trafik målopfølgning 2019