Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

66. Budgetmål 2021 - Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2021 - Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2021 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2021 godkendes og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2021 forslag til politiske budgetmål for 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2021 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme, mål 2021
  • 04 Grønne områder, mål 2021
  • 05 Miljøforanstaltninger, mål 2021
  • SO 07 Renovation mål 2021
  • SO 08 Drift, mål 2021
  • SO 09 Trafik mål 2021